Prywatność

Niniejsza Polityka Prywatności KUKBUK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerniowieckiej 4B, 02-705 Warszawa, NIP: 7010354714, Regon: 146313450, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000434048, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 złotych (zwanej dalej „KUKBUK”), określa zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o użytkownikach (zwanych dalej „Użytkownikami”) serwisu internetowego kukbuk.com.pl (zwanego dalej „Serwisem”) oraz wydawanej przez ww. spółkę aplikacji mobilnej „KUKBUK Magazyn kulinarny” (zwanej dalej „Aplikacją”).

 

Postanowienia dotyczące korzystania z Serwisu

Administratorem danych Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest KUKBUK.

KUKBUK przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Serwisu oraz bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Podczas korzystania z Serwisu serwery KUKBUK w sposób automatyczny zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp. Zebrane w ten sposób informacje są przez KUKBUK przechowywane przez czas nieokreślony i służą do administrowania Serwisem.

KUKBUK zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących Użytkowników, zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204);
 2. Dane dotyczące Użytkowników Serwisu nie będą przez KUKBUK ujawniane innym podmiotom ani osobom trzecim;
 3. Dane dotyczące Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone. KUKBUK gromadzi dane dotyczące Użytkowników w celach:
  1. komunikacji KUKBUK z Użytkownikami
  2. realizacji usługi dostępu do Serwisu;
 4. Użytkownik Serwisu może w każdym momencie poprosić o wgląd do swoich danych zgromadzonych przez KUKBUK oraz o ich poprawienie lub usunięcie.

KUKBUK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez KUKBUK.

Pliki cookies

 1. Serwis wykorzystuje ciasteczka (zwane „cookies”), czyli pliki tekstowe, które Serwis zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Dzięki nim Serwis może „rozpoznawać” Użytkownika przy ponownym połączeniu z Serwisem. W ciasteczkach znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności te wymagające autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach Serwisu. Zawartość plików „cookies” nie daje możliwości identyfikacji danego Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
 2. W ramach Serwisu stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje ciasteczek:
  1. „niezbędne” pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach danej strony internetowej;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. KUKBUK przechowuje ciasteczka w celu:
  1. lepszego dopasowania serwisów do potrzeb Użytkowników;
  2. tworzenia statystyk oglądalności partnerów treściowych i reklamodawców;
  3. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika;
  4. tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby
  5. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania ciasteczek, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Serwisu.

 

Postanowienia dotyczące korzystania z Aplikacji

KUKBUK przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Aplikacji i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. KUKBUK jako wydawca Aplikacji oświadcza, iż zbiera informacje dotyczące korzystania z Aplikacji przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie tzw. logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są przez KUKBUK w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Aplikacji.

KUKBUK zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących Użytkowników, zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. użytkownik w celu rozpoczęcia korzystania z Aplikacji lub w trakcie korzystania z niej może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Danymi osobowymi są dane dotyczące Użytkowników umożliwiające osobistą identyfikację Użytkownika, jak np. imię, nazwisko, wiek, data urodzenia, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu. KUKBUK uznaje dane osobowe Użytkowników za poufne;
 2. dostarczając dane osobowe, Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe, kompletne i dokładne pod każdym względem;
 3. dane osobowe Użytkowników Aplikacji są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204);
 4. dane dotyczące Użytkowników Aplikacji nie będą przez KUKBUK ujawniane innym podmiotom ani osobom trzecim. Dane dotyczące Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone. KUKBUK gromadzi dane dotyczące Użytkowników w celach: komunikacji KUKBUK z Użytkownikami, realizacji usługi dostępu do Aplikacji i jej funkcjonalności oraz informowania o takich funkcjonalnościach, administrowania Aplikacją oraz personalizacji Aplikacji, weryfikacji możliwości udostępnienia Użytkownikom treści przeznaczonych dla z góry określonego kręgu odbiorców;
 5. Użytkownik Aplikacji może w każdym momencie poprosić o wgląd do swoich danych zgromadzonych przez KUKBUK oraz o ich poprawienie lub usunięcie;
 6. wszelkie przesyłane informacje, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników Aplikacji (dane statystyczne, techniczne lub jakiekolwiek inne), nie są traktowane jako poufne. Korzystając z Aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na to, że takie informacje mogą być ujawnione i wykorzystane do innych celów.

KUKBUK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez KUKBUK.

Polityka przechowywania danych w urządzeniach końcowych użytkowników

 1. W związku z udostępnianiem Aplikacji, KUKBUK przechowuje informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje dostęp do informacji tam przechowywanych.
 2. Działania, o których mowa w punkcie 1 wykonywane są w celu:
  • optymalizacji korzystania z Aplikacji,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Aplikacji, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
  • tworzenia statystyk m.in. w celu zaprezentowania partnerom handlowym KUKBUK.
 3. Ze względu na specyfikę technologii stosowanej przez KUKBUK w tworzeniu Aplikacji, Użytkownik nie ma możliwości wyłączenia opcji przechowywania danych w urządzeniu końcowym. Użytkownik, który nie chce zezwalać na przechowywanie przez KUKBUK informacji w jego urządzeniu końcowymi, nie powinien instalować Aplikacji.

 

Zmiana lub usunięcie danych

Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do danych przechowywanych przez KUKBUK, jak również możliwość ich poprawiania oraz usuwania. Dane gromadzone są pod adresem:

KUKBUK sp. z o.o.
ul. Czerniowiecka 4B
02-705 Warszawa

Wniosek o wgląd, zmianę lub usunięcie danych może zostać złożony osobiście lub przesłany za pomocą poczty elektronicznej na adres: kukbuk@kukubuk.com.pl

do góry